REALIZACJE

Prace elektryczne i podłączeniowe na pasażersko-samochodowym promie "PIRET". 

Prace elektryczne i podłączeniowe na pasażersko-samochodowym promie "TOLL". 

Przebudowa statków MARY ANN oraz VALVIS. 

Remont statku AGNETHE ARCTICA.